Laatste nieuws

Lease / huurkoopcontract

Lease / huurkoopcontract Christiaan20150308_175614

 

De ondergetekenden:
Naam: Christiaan Vaassen
Adres: Koolweg 53
Plaats: 6181Bl,  Elsloo
Telefoon: 00 316 1230 1950
Email: cv@christiaan-art.nl
Bankrekeningnummer: NL81 RABO 0114 138 788
KvK. 14100979
BTW NL8051.67.213.B01

Beroep: Beeldend kunstenaar

Hierna te noemen verkoper en
Naam:……………………………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………
Plaats:………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoon:……………………………………………………………………………………………………………
Email:…………………………………………………………………………………………………………………
Eventueel beroep/bedrijf:. ………………………………………………………………………………….

Hierna te noemen koper,

Gaan met elkaar de volgende huurkoopovereenkomst aan:

Artikel 1. Kunstwerk en prijs

De verkoper geeft aan de koper in huurkoop het volgende kunstwerk,
(hierna te noemen het kunstwerk);
Soort kunstwerk: Schilderij
Titel:
Techniek en afmetingen:
Zulks voor de prijs van € ………. inclusief BTW, van welk bedrag de verkoper, bij ondertekening van deze overeenkomst als aanbetaling
€ ………. heeft ontvangen. Het restant van de huurkoopsom, bedragend
€ ………. zal moeten worden voldaan zoals is bepaald in deze overeenkomst.

 

Artikel 2. Levering en eigendom

Het kunstwerk is op ………. ( datum) in goede staat en zonder enige beschadiging aan koper overgedragen. De verkoper blijft eigenaar van het kunstwerk, totdat de koper de volledige huurkoopsom (incl. BTW) heeft betaald, vermeerderd met al hetgeen hij uit hoofde van deze overeenkomst aan verkoper verschuldigd is.

Artikel 3. Huurkooptermijnen

Het in artikel 1 vermelde restant van de huurkoop-som (inclusief BTW) zal door de koper moeten worden voldaan in ………. termijnen van elk € ………. voor de eerste maal uiterlijk op de eerste ………. ( maand invullen) aanstaande en zo vervolgens uiterlijk op de eerste van elke volgende maand. De koper is ten allen tijde bevoegd één of meer eerstvolgende termijnen geheel of gedeeltelijk vervroegd te betalen.

Artikel 4. Betalingswijze

Alle betalingen, die de koper volgens deze overeenkomst moet doen, zullen worden gedaan door overschrijving op: NL81 RABO 0114 138 788,

ten name van verkoper.